فیلم عمل ترمیم بینی با غضروف پشت گوش

یکی از اغضروف های که می توان از آن برای ترمیم بینی استفاده کرده ضروف پشت گوش می باشد که امکان عفونت ی جذب بدن شدن آن وجود ندارد و دوام بسیار بالایی را خواهد داشت.

در این ویدیو عمل ترمیم بینی با استفاده از غضروف پشت گوش را مشاهده می کنید که توسط جراح با تجربه جناب آقای دکتر خشایار احمدی انجام گرفته است.