دکتر فرامرز صفایی ، متخصص جراحی عمومی و پلاستیک

دکتر فرامرز صفایی