دکتر میترا علامه ، متخصص و جراح گوش ، حلق ، بینی و سر و گردن

دکتر میترا علامه